Oplevelsessprog og sprogudvikling

De ting vi oplever og det sprog, der omgiver vores oplevelse, har indflydelse på vores sprogudvikling. Dette forklares bedst med et eksempel:

En dansk familie med to voksne og et barn i 3. klasse er flyttet til England. Familien har altid talt dansk derhjemme og barnet er flydende i dansk.

Barnet starter nu i en ny skole, hvor eleverne taler engelsk. Skoledagen er lang i England, og alle de oplevelser, barnet har i løbet af en skoledag, foregår på engelsk. Barnets oplevelsesverden skifter altså karakter fra at foregå udelukkende på dansk til nu at foregå hovedsagligt på engelsk.

Nye oplevelser er ofte forbundet med at lære nye ord, og derfor betyder dette skift også noget for barnets måde at kommunikere på.

Det ”naturlige” sprog vil skifte

I starten vil barnet komme hjem og fortælle forældrene om oplevelserne i skolen på dansk. Men på et tidspunkt vil det tippe og barnet vil komme hjem og fortælle om sine oplevelser i skolen på engelsk. Det er altså nu blevet mere naturligt for barnet at tale på ”oplevelsessproget” end det danske sprog.

Barnet har højst sandsynligt ikke længere ordforråd på dansk til at fortælle om oplevelserne og oversætte det de oplever. Barnet har måske oplevet noget i skolen, som han/hun vil fortælle om, men kan ikke finde ordene på til dansk og vælger derfor sproget fra, fordi det bliver besværligt.

Pas på sproget

Derfor er det vigtigt at vedligeholde og udvikle sit danske sprog, hvis man har et ønske om at bevare sine danske sprogkundskaber. Det danske sprog kan hurtigt glide ud, hvis ikke man får fyldt på med nye danske ord igennem læsning, skrivning, film og undervisning.

Læs også: