5 myter om tosprogede børn

Her kan du læse om de 5 mest vedholdende myter om tosprogede børn:

 

Myte #1: Det forvirrer børn at lære mere end et sprog ad gangen

Dette er den mest dominerende myte, der sandsynligvis har sin oprindelse i forvrængede forskningsstudier af ældre dato. De forvrængede studier konkluderede, at børn, der lærte mere end et sprog fra den tidlige barndom, havde en række ulemper i forhold til børn der kun lærte et sprog.

Gennem årtier er disse forældede konklusioner blevet modbevist i utallige forskningsprojekter. Over hele verden sidder tosprogede familier, der ligeledes kan støtte op omkring, at det giver en lang række fordele at lære flere sprog helt fra den tidlige barndom.

Tænk også på, at der rundt om i verden er masser af lande, hvor det er normen, ikke undtagelsen, at være flydende i to sprog. Fx i Schweiz, i Canada og i Belgien.

 

Myte #2: Tosprogede børn begynder at tale meget senere end andre børn

Børn, der vokser op med at lære to sprog, begynder (som oftest) at tale lidt senere end børn, der vokser op med at lære ét sprog. Det er ikke videnskabeligt bevist, men vi ved af erfaring, at det ofte er tilfældet at tosprogede børn begynder at tale 3-6 måneder senere end andre børn.

Det har en ganske naturlig forklaring: Når dit barn lærer ét sprog, vil han/hun forsøge at sætte sproget i system. Dit barn vil i systemet lede efter mønstre og gradvist udvide sit ordforråd. Når dit barn lærer to sprog på én gang, er der to systemer at forholde sig til og faktisk dobbelt så mange ord at kategorisere. Sprogene skal nok komme, men det vil tage dit barn lidt længere tid at kategorisere ordene i to sprog frem for ét.

Det udligner sig efterhånden, så det er ikke noget, du behøver bekymre dig om som forælder.

 

Myte #3: Børn bliver automatisk tosprogede I løbet af ingen tid

Nogen tror, at sprog ikke er noget, man nødvendigvis behøver træne. Børn har bedre forudsætninger for at lære sprog end voksne, men der er intet, der kommer af sig selv. At have danske forældre sætter ikke automatisk lighedstegn ved, at barnet er flydende i dansk.  Læs mere her: Sprog kommer ikke af sig selv.

Det kræver stor mental styrke og vedholdenhed at lære dit barn dansk, når du bor i udlandet. Vi anbefaler, at du lægger en læringsplan og sætter arbejdet med det danske sprog i struktur. Så kan du systematisk sørge for, at det danske sprog bliver aktiveret dagligt, hvad enten det er i middagsbordssamtaler eller med læringsressourcer. Struktur og konsistens er vejen til succes.

 

Myte #4: Tosprogede børn blander sprogene sammen og kan ikke skelne

I de første år inden barnet har fået sat begge sprog i system er det kun naturligt at forvente, at sprogene vil blive blandet lidt sammen. Vær ikke bekymret, dette er et naturligt skridt i den sproglige udvikling og er ganske harmløst.

Du kender det sikkert fra dig selv: Du kan ikke på stående fod finde det helt rigtige ord på dansk, som udtrykker det, du gerne vil sige, så du kaster et engelsk ord ind i den danske sætning. Det er det samme dit barn gør, når han/hun er ved at opbygge ordforråd på begge sprog. Dit barn henter blot ”hjælp” fra begge sprog til at formulere sig pga. manglende ordforråd, og der er absolut ingen grund til at slå alarm.

Vær opmærksom på, at der kan være mennesker i din omgangskreds, der fejlagtigt vil tro, at det er et udtryk for, at dit barn ikke kan skelne mellem sprogene, hvis han/hun udtrykker sig med ord fra begge sprog. Dette er i langt de fleste tilfælde ikke tilfældet, men det er en dominerende myte, du som forælder vil nyde godt af at være bekendt med. Så er du forberedt, hvis/når du bliver konfronteret med bekymringen.

Læs mere her: Sandheden om ulemperne for dit barn

 

Myte #5: Det er for sent at lære mit barn dansk nu

Det er aldrig for sent at begynde at lære dansk, men det er fordelagtigt at begynde at lære dansk så tidligt som overhovedet muligt.

Al forskning indenfor sprogindlæring viser, at børns hjerner er mere åbne for at lære sprog i den tidlige barndom. Jo længere du venter med at lære dit barn dansk som andetsprog, jo mere vil det kræve af både dig og dit barn. Men det bliver heldigvis aldrig for sent at starte.