Læs eventyr for dit barn

Eventyr er et udmærket redskab til sprogstimulering af dit barn. De fleste børn bliver optaget af den overskuelige handling, der findes i eventyr og synes, at det er spændende at høre om, hvad der sker med personerne i eventyret. Børn elsker også de mange gentagelser, der er i eventyr. Den overskuelige handling i eventyrene gør, at børnene på egen hånd kan genfortælle historiens forløb og får på denne måde trænet fx sætningsopbygningen og fortælleevnen.

Opgaver til sprogstimulering med eventyr:

Læs først eventyret sammen med dit barn nogle gange, hvor I får talt om figurerne i eventyret, og hvorfor de mon handler, som de gør.

  • Når dit barn kender eventyret, kan I bruge figurerne til at illustrere fortællingen i eventyret. I kan fx også fordele rollerne mellem jer.
  • Du kan sammen med dit barn ændre på historiens forløb, og tale om hvad der så sker
  • Når dit barn er blevet rigtig god til replikkerne i eventyret, kan du lade ham/hende ændre på det, som figurerne siger.

laer-dansk-i-udlandet_mid-banner12

 

Læs med – og ikke for barnet

For at lære at læse er det vigtigt at kunne reflektere over sproget – fx over ordenes betydning og måder at formulere sætninger på. Højtlæsning for børn er hyggeligt og rart, og det er et godt værktøj til at udvikle barnets sproglige bevidsthed. Når I som voksne læser godnathistorie, kan I undervejs inspirere barnet til at reflektere over sproget ved at stoppe op ved særlige ord og tænke højt over betydningen af ordene sammen med barnet.

Denne form for højtlæsning kaldes ”dialogisk læsning”. Her er barnet ikke bare tilhører til oplæsningen, men får lov at svare på spørgsmål og fortælle dele af historien i den grad, det nu kan. Når I spørger ind til bogens billeder og historier, får barnet mulighed for at bruge bogens sprog og nye ord og udvider på den måde ordforrådet. Dialogisk læsning styrker også barnets fortællekompetence og sproglige opmærksomhed. Du kan bruge dialogisk læsning med et enkelt barn eller en mindre gruppe af børn.

 

Læs også: