9 samtalestrategier

Her er ni strategier, som du kan lade dig inspirere af til at samtale med dit barn:

1. Følg barnets interesse

Hvis barnet skal deltage aktivt i samtalen, er det vigtigt at tale om noget, der interesserer barnet. Tal om det, barnet er optaget af eller lige har fået øje på. Det kan være, at barnet er optaget af at tale om traktorer, legoklodser eller prinsesser. Eller så har det lige fået øje på en mariehøne eller en regnbue, som det gerne vil snakke om. Når I følger barnets interesse, kan I efterhånden udvide og udvikle indholdet af samtalen. På denne måde kommer der nye perspektiver og ord på.

2. Vent på barnets svar

Giv barnet tid til at svare. Det skal måske bruge lidt tid til at forstå spørgsmålet eller formulere en sætning. Ved at give barnet tid og støtte til egen eftertanke i trygge omgivelser er du som forælder med til at støtte en læreproces, hvor barnet får udviklet sine sproglige kompetencer.

laer-dansk-i-udlandet_mid-banner14

 

3. Fortolk og udvid, hvad barnet siger.

Ved at fortolke og udvide, hvad barnet siger, er du med til at støtte barnet i at udvikle et mere nuanceret sprog. Eksempel: Barn på 5 år: ”Det er en kat”. Den voksne: ”Ja, det er en sød kat. Det er en siameser kat. Den slags katte er sjældne”

 

4. Brug åbnende spørgsmål

Brug spørgsmål, som ikke kan besvares med ja eller nej. Åbne spørgsmål indledes typisk med hvem, hvad, hvor, hvordan. Eksempel: ”Hvorfor mon frøen er ked af det?”

 

5. Hjælp barnet med at sætte ord på

Jo flere forskellige ord, I bruger, jo større ordforråd får barnet. Gentag det pågældende ord mange gange og i forskellige sammenhænge, så barnet lærer det enkelte ords forskellige betydninger og anvendelsesmuligheder.

 

 

6. Forklar ord, som barnet ikke kender i forvejen

Det er vigtigt for barnets ordforrådsudvikling, at de hører ord, som de ikke kender i forvejen. Men de lærer ikke kun ordet ved at høre det – de skal også vide, hvad ordet betyder. Så derfor skal du som forælder forklare det enkelte begreb, så det får en betydning for barnet. Vær opmærksom på, at nogle gange skal barnet høre ordet nogle gange, før det får den rigtige forståelse af begrebet.

Følgende måder er særlige effektive, når du skal forklare barnet et ord:

  • Brug et andet ord, som har en tilsvarende betydning (fx centrum – midt i) · Forklar ordets betydning ved at bruge gestik eller lyde
  • Varier sætningerne, så barnet hører det samme ord i forskellige sammenhænge og former (fx ” Der er en papegøje. Nogle papegøjer kan tale”.
  • Brug konkrete materialer, så barnet får visualiseret ordet.

 laer-dansk-i-udlandet_mid-banner1

7. Ret ikke barnets fejl direkte

Du vil opleve, at dit barn eksperimenter med blandt andet de grammatiske endelser. Når det for eksempel siger ”manner” i stedet for mænd og ”kommede” i stedet for kom, skal du ikke rette på barnet, men gentage barnets sætning i korrekt form og ved evt. at udvide sætningen som beskrevet under punkt 3. Barnets sprog skal ikke opfattes som et forkert voksensprog, men derimod som et fuldgyldigt barnesprog.

 

8. Relater til noget, barnet kender i forvejen

Inddrag barnets personlige erfaringer i samtalen, når du kommunikerer med dit barn. Ved at relatere til noget, barnet kender i forvejen, er du med til at støtte barnets tilegnelse af nye ord og viden.

Eksempel: ”Kan du huske, at vi så en isbjørn, da vi var i Zoologisk have forleden?”

 

9. Leg med sproget, når det er muligt

Børn elsker at lege, og det kan du udnytte til at lege med sproget i mange af jeres samtaler. I kan fx lege med rim og remser; du kan eksempelvis også lave om på fortællingen, når du læser en historie op, som dit barn holder af.

 

Læs også: