Tjekliste til forældre

Det en god idé at tage stilling til disse fire emner så tidligt som muligt i forbindelse med familiens udlandsophold:

 

1. Hvad er familiens ønsker for udviklingen af det danske sprog?

Når I flytter til udlandet, er det utrolig vigtigt, at I som familie tager stilling til, hvad jeres ønsker er for udviklingen af det danske sprog. Vil I holde fast i det danske sprog på trods af ny geografisk placering – og hvis ja, på hvilken måde?

Uafhængigt af jeres barns danskniveau, er det vigtigt at få talt om jeres ønsker og ambitioner.

Sæt ord på jeres tanker over for hinanden og vær så konkret som muligt. På denne måde kan I være sikre på, at I som forældre arbejder hen imod samme mål og kan løbende sørge for, at jeres indsats afspejler endemålet.

Læs mere om vigtigheden af at tage stilling og hvordan her: Tag stilling i familien

 

2. Har I tænkt på jeres barns identitetsudvikling?

Sprog har stor indflydelse på identitetsforståelse. Det er vigtigt for børns identitetsudvikling, at vide hvor de kommer fra og fortsat lære om det land, de har rødder i.

Hvis I har ønske om, at jeres barn får tilknytning til Danmark, er sproget en væsentlig kilde til at skabe et stærkt bånd. Dette gælder både for børn, der er født i Danmark og nu er bosat i udlandet og børn, som er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark.

Det danske sprog er et fællesskab, og ved at kunne det danske sprog bliver dit barn en del af fællesskabet. Gennem sproget bliver den danske kultur lettere tilgængelig, og dit barn vil være en del af kulturen – og ikke blot ”en beskuer” af kulturen udefra.

Læs mere om sprog og identitetsudvikling her: Sprog og kultur hænger sammen

 

3. Har I tænkt på fremtidigt skoleforløb?

Hvis I gerne vil have muligheden for at vende hjem til Danmark, og at jeres barn gnidningsfrit skal kunne indgå i det danske samfund og skolesystem, må I tage udviklingen af det danske sprog alvorligt. Forsømt sprogudvikling er desværre svær at indhente.

Sprog er kontekstbestemt, og selvom dit barn kan flydende ”hverdagsdansk”, er det langt fra sikkert, at dit barns ”skoledansk” er veludviklet nok til at kvalificere sig alderssvarende til det danske skolesystem efter fx tre år i udlandet. Det lægger de fleste forældre ikke mærke til, fordi de taler dansk, når familien er samlet i hjemmet, og dermed ikke tænker over, at det skriftelige niveau ikke automatisk følger med.

Desværre har vi haft mange samtaler med frustrerede forældre, der først et par måneder før hjemrejse til Danmark har opdaget, at deres barns danskkundskaber langt fra er alderssvarende. Det er især de skriftlige færdigheder og stavningen der er udfordret og skriftsproget har stor betydning for sprogudviklingen og barnets samlede danskniveau. Deres barn må derfor rykke flere klassetrin ned, når de kommer tilbage til Danmark. Dette kan I undgå, hvis I sørger for at arbejde systematisk med det danske sprog fx ved at lægge en systematisk læringsplan eller arbejde målrettet med materialer eller undervisningstilbud.

Få mere information her: Hvordan taler I dansk? og Tilbage til Danmark

 

4. Hvordan vil I gribe det an?

Det er en rigtig god idé at have en håndgribelig plan, som hele familien kan tage udgangspunkt i. Selvom I har truffet beslutningen ”ja, vores barn skal lære om dansk sprog og kultur på hverdagsniveau” og står ved jeres beslutning, er det nemlig ikke altid nemt at få det til at hænge sammen i en travl hverdag.

Det er en god idé at lægge en læringsplan, der sætter arbejdet med det danske sprog i faste rammer og afklarer, hvornår og hvordan I vil tale og skrive dansk. Planen kan fx indeholde en fast indlæringsmetode og sætte i system, hvis I vil supplere med materialer og læringsressourcer.

Nogle forældre synes, at det er vanskeligt at være lærer for deres børn. Det er heller ikke nemt i praksis at overholde en systematisk plan i en fleksibel hverdag. Heldigvis er der masser af hjælp at hente i form af læringsressourcer, online danskundervisning fra “rigtige lærere” i Danmark og andre materialer.

Læs mere her: Sådan lægger du en læringsplan og Værktøjskassen

 

Læs også: