Tag stilling i familien

Hør i videoen Carina Kjær Busk fortælle om hvorfor hun rådgiver alle udlandsdanske forældre til at tage stilling til udviklingen af det danske sprog:

Når du bor udenfor Danmarks grænser, er der ingen naturlig kilde til eksponering af det danske sprog i dine omgivelser, udover dig som forældre og måske søskende. Det danske sprog bliver derfor ikke stimuleret nok. Al kommunikation omkring dig foregår på engelsk, tysk, fransk, spansk osv. Du får sikkert selv fornemmelsen af pludseligt at have svært ved at finde de danske ord frem, fordi du rent faktisk oplever på et andet sprog. Sådan er det naturligvis også for børn.

Derfor er det vigtigt at du som forælder tager stilling til og ansvar for, hvilke ønsker og ambitioner du har for dit barns danske sprogudvikling.

Nogen tror fejlagtigt, at det ikke kræver den store indsats fra forældrenes side at lære sine børn dansk i udlandet, hvis bare én af forældrene er dansk. Det er meget langt fra sandheden.

Sprog kommer ikke af sig selv og uafhængigt af dit barns alder og danskniveau, er det vigtigt at få talt om jeres ønsker og ambitioner for det danske sprog – også de langsigtede mål.

Hvad er jeres ønsker?

1. Hvis jeres barn endnu ikke taler dansk (fx mindre børn)

Vil I være tilfredse med, at jeres barn taler et forståeligt mundtligt dansk – eller er målet, at jeres barn på sigt får et flydende dansk mundtligt sprog? Er det vigtigt for jer at jeres barn også kan læse og skrive på dansk – og hvis ja, på hvilket niveau? Skal jeres barn gå i dansk skole på et tidspunkt?

Læs mere under: Dansk for begyndere

2. Hvis jeres barn allerede kan dansk (fx børn i skolealderen)

Er målet, at jeres barn på sigt får et analytisk og akademisk dansk sprog? Eller vil I være tilfredse med at jeres barn får et veludviklet hverdagssprog? Skal jeres barn kunne læse og skrive på samme niveau som jævnaldrende børn i Danmark?

Læs mere under: Vedligehold af det danske sprog

Det er en god idé at sætte ord på over for hinanden. På denne måde kan I være sikre på, at I som forældre arbejder hen imod samme mål og løbende kan sørge for, at jeres indsats afspejler jeres mål. Det bedste er, at lægge en plan og følge den.

Vær realistiske, når I opstiller mål. Hvis I sætter for optimistiske mål i forhold til jeres indsats, kan det være en skuffende oplevelse at lære jeres barn dansk. På længere sigt kan det tage pusten fra både jer og jeres barn og kan ende med, at I helt opgiver at arbejde med det danske sprog.

Tilbage til Danmark

Det er især vigtigt at tage stilling til udviklingen af det danske sprog, hvis I ønsker, at jeres barn skal have muligheden for gå i dansk skole (eller skal kunne vende hjem til dansk skole igen). Selv få år i udlandet kan have store konsekvenser for sprogudviklingen.
Læs mere om denne problematik her: Tilbage til Danmark og Hvordan taler I dansk?

Læs også: