Sprog kommer ikke af sig selv

Jo mere eksponeret du er for et sprog, jo bedre bliver du til det.

Hvis du bor i udlandet, og der ikke er andre i jeres område, der taler dansk, så er det dig som forælder, der er hovedkilden til at udvikle dit barns danske sprog. Du kan naturligvis søge hjælpemidler i form af materialer og danskundervisning mv., men du sidder som forælder med ansvaret som initiativtager og motivationskilde.

Det gælder naturligvis, når dit barn er nybegynder og skal lære dansk, mens I bor i udlandet, men det gælder også, hvis dit barn allerede er flydende i dansk. Sprog skal prioriteres, udvikles og holdes ved lige.

laer-dansk-i-udlandet_mid-banner9

Hvis I som familie ikke prioriterer at udvikle det danske sprog, kan det hurtigt ende med, at det danske sprog får en passiv rolle, som en ”leg/indslag” og det dominerende sprog i lokalmiljøet tager over som det aktive sprog. Forældre kan blive overraskede over, hvor hurtigt det kan gå, men husk på at dit barn bliver badet i information, ord og udtryk på det dominerende sprog hver eneste dag. Hvornår får det danske sprog plads?

Derfor anbefaler vi, at I som forældre tager stilling til jeres ambitioner for jeres barns sprogudvikling og lægger en konkret læringsplan, der matcher jeres ambitioner. På denne måde undgår I uheldige overraskelser på sigt, fx at jeres barn ikke kan vende hjem til dansk skole pga. manglende danskkvalifikationer.

Sprog kommer ikke af sig selv. Sprog kræver vedholdenhed, viljefasthed – og en helt masse sjove timer sammen i familien.

Læs også: