Sådan lægger du en læringsplan

Alting behøver naturligvis ikke at være planlagt og fastlagt i rammer, når dit barn skal lære dansk. Men med en læringsplan ved hånden har du et værktøj at arbejde ud fra, der hjælper dig og dit barn godt på vej til at opnå det ønskede danskniveau.

Vi vil anbefale at jeres læringsplan indeholder følgende fire elementer:

1. Nuværende danskniveau og ønskede danskniveau

Det er en rigtig god idé at begynde med at sætte ord på, hvad jeres nuværende situation er, og hvad jeres ønsker er for fremtiden: Hvor er vi (hvad er jeres barns nuværende danskniveau)? – og hvor skal vi hen (hvilket danskniveau ønsker I at opnå)?

Her er en række eksempler på målsætninger, der også er beskrevet under Tag stilling i familien:

a. Hvis jeres barn endnu ikke taler dansk (fx mindre børn)

Vil I være tilfredse med, at jeres barn taler et forståeligt mundtligt dansk – eller er målet, at jeres barn på sigt får et flydende dansk mundtligt sprog? Er det vigtigt for jer, at jeres barn også kan læse og skrive på dansk – og hvis ja, på hvilket niveau?

b. Hvis jeres barn allerede kan dansk (fx børn i skolealderen)

Er målet, at jeres barn på sigt får et analytisk og akademisk dansk sprog? Eller vil I være tilfredse med, at jeres barn får et veludviklet hverdagssprog? Skal dit barn tilbage til det danske uddannelsessystem og kunne læse og skrive på samme niveau som jævnaldrende børn i Danmark?

Det er også en god idé at tale om en realistisk tidsramme for at opnå målet. Således får I som forældre tydeligt forventningsafstemt overfor hinanden.

Husk at vær realistiske, når I opstiller mål og tidsramme. Hvis I sætter for optimistiske mål i forhold til jeres indsats, kan det tage pusten fra både jer og jeres barn.

laer-dansk-i-udlandet_mid-banner6

 

2. Find materialer som guide til den rette progression

I har nu defineret, hvilket danskniveau I arbejder hen imod at opnå for jeres barn. Før I begynder at strukturere og tilrettelægge arbejdet med det danske sprog, vil vi anbefale jer at få noget inspiration udefra.

Det er en god idé at inkludere og læne sig op ad nogle læringsressourcer. Det kan fx være bøger, online programmer el.lign., som er særligt henvendt til børn, der er ved at lære dansk.
Udover at lette dit arbejde som ”dansklærer” i den kreative proces med udvikling af opgaver, så sikrer materialerne den rette progression i udviklingen af dit barns sprog. Mange læringsressourcer og -materialer vil have en klar holdning til, hvornår det er bedst at lære hvad, og du kan læne dig op materialets pædagogiske tilgang.
Du kan naturligvis også finde på det hele selv, men vores erfaring er, at det hurtigt bliver en uoverkommelig opgave i en travl hverdag.

I Værktøjskassen har vi samlet en række opgaver og undervisningstilbud til inspiration.

3. Planlæg og strukturer arbejdet med det danske sprog

Med inspiration fra diverse læringsressourcer, kan I som forældre nu strukturere og planlægge hvordan og hvornår, I vil arbejde med det danske sprog.

Jo mere eksponeret jeres barn er for dansk, jo bedre bliver han/hun til det. Så jo højere ambitioner I har for udviklingen af jeres barns danskniveau, jo mere må I sammen arbejde med sproget. Husk på, at der I udlandet ofte ikke er andre naturlige kilder for eksponering af det danske sprog end jer forældre.

Vi anbefaler at have faste rammer og aftale hovedregler, for hvornår I taler dansk. I kunne fx have en regel om, at I taler dansk på ferier, I arbejder skriftligt med opgavebog mandag eftermiddag, læser Anders And på dansk, taler dansk til måltider og når I kører i bil el.lign. Der er uendeligt mange muligheder for at inkludere dansk i hverdagen.

Med faste regler og rammer, som dit barn kender til, bliver det danske sprog i spil hver dag som en naturlig en del af hverdagen.

Få mere inspiration til at aktivere dansk i hverdagen her.

Hvor meget eksponering er nødvendig?

Fred Genesee, professor i Psycholinguistics på McGill University in Montreal, har udtalt: “Children need to be exposed to a different language for at least 30 percent of their waking hours to become bilingual.”

Rettesnoren er altså, at dit barn skal eksponeres for dansk 30 % af de vågne timer, hvis I ønsker, at jeres barn får et flydende dansk sprog. Dette vil naturligvis være forskelligt fra barn til barn.

Tag derfor udgangspunkt i dit barns behov og tilrettelæg arbejdet med det danske sprog efter dit barns overskud.

laer-dansk-i-udlandet_mid-banner2

 

4. Afsæt tid til at finde på nye aktiviteter og sjove indslag

Lige meget hvordan du vender og drejer det, så er det hårdt arbejde at lære dit barn dansk, når du bor i udlandet – både for dig og dit barn. Derfor er det utroligt vigtigt, at det bliver sjovt at lære dansk!

Aktivitet og leg gør det sjovt at lære sprog. Du kan fx bruge dansk musik, læse historier, spille ordspil, lave tegneopgaver osv.

Få inspiration til lege og sjove indslag her.

Du skal tage dit barns sprogudvikling alvorligt, men husk at vær kreativ i udførelsen. Så er det sjovere for alle parter.

Læs også: