Carina Kjær Busk

Læreruddanet, cand. Mag. i medievidenskab fra Århus universitet med tillægsuddannelse fra Journalisthøjskolen og filmproducer fra Super16
6 års erfaring med at undervise udlandsdanske børn i dansk

carina(a)danes.dk
Tlf. +45 3529 4126

Carina har læst et semester på University of Granada. Hun har boet i Tyskland, undervist udvekslingsstuderende og arbejdet på Møllevangsskolen i Århus. Carina er leder af Danes Worldwides Online Danskundervisning og lærer for 0. – 1. klassetrin.

Line valde jørgensen

Uddannet dansklærer
10 års erfaring med danskundervisning

line(a)danes.dk
Tlf. +45 3529 4129

Line er læreruddannet fra Blaagaards Seminarium i 2005 med linjefagene dansk, engelsk, tysk og idræt. Hun har arbejdet seks år på Himmelev Skole med primært dansk i indskolingen og sprogundervisning i de store klasser.
Line er lærer i 2. – 4. klasse i Danes Worldwides Online Danskundervisning.

Stine rømer

Master i Dansk som Andetsprog, DPU, Aarhus Universitet (2013)
12 års erfaring med at undervise børn og voksne i dansk som andetsprog

Stine varetager til dagligt danskundervisning (dansk som andetsprog) for voksne og unge på alle niveauer hos Sprogcenter Nordsjælland i Hillerød. Her afvikler hun bl.a. skriftlige og mundtlige modultest i henhold til lovkravene for Danskuddannelserne og er eksaminator og censor til de afsluttende prøver (PD2 og PD3).

Stine har desuden været udviklingskonsulent på Danes Worldwides nye online læringsprogram “Dansk for begyndere”, der er særligt henvendt til børn bosat i udlandet.

Emil Rolsted

Uddannet dansklærer og certificeret tilsynsfører
5 års erfaring med at undervise udlandsdanske børn i dansk
6 års erfaring med afsluttende prøver i dansk efter 9. klasse

emil(a)danes.dk
Tlf. +45 3529 4125

Emil er læreruddannet fra Haslev Seminarium med linjefag i dansk, samfundsfag og religion i 2004.

Han har en baggrund som friskolelærer, hvor han har ført elever op til afgangsprøven i flere år og har også været censor til folkeskolens afgangsprøve i dansk, historie og samfundsfag.

Emil er certificeret af Undervisningsministeriet til at føre tilsyn med fri grundskoler. Pt. fører han tilsyn med en lilleskole og en friskole.Han er beskikket censor af Undervisningsministeriet i dansk. Hos Danes Worldwide varetager Emil undervisningen af 8. – 9. klassetrin og er derudover ansvarlig for 9.-klassesprøven (tidligere kendt som Folkeskolens afgangsprøve).

Solveig Engberg

Uddannet lærer med speciale i dansk og engelsk som andetsprog
22 års erfaring med kulturundervisning i en dansk/international kontekst

solveig(a)danes.dk
Tlf. +45 3529 4128

Solveig er læreruddannet fra Zahles Seminarium i 2002 med linjefagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk og idræt.

Hun har undervisningserfaring fra den danske folkeskole – bl.a. tre år på Vallensbæk Skole – og i udlandet fra Sydafrika og New Zealand og har desuden ledelses- og undervisningserfaring fra udvekslingsorganisationen AFS Interkultur. Solveig har også været udvekslingsstudent i Budapest i Ungarn.

Paw Kraglund

Uddannet dansklærer

5 års erfaring med internationale elever på Den Danske Sommerskole

paw(a)danes.dk
Tlf. +45 3529 4128

Paw har siden 2012 været afdelingsleder på Sommerskolen på Bernstorffsminde. Han er uddannet folkeskolelærer fra Aarhus Lærerseminarium i 2010 med linjefagene dansk, geografi, idræt og historie.